Opleiding

De opleidingen tot MedicalKinetics teacher en MedicalKinetics therapeut worden verzorgt door het Paramedisch bij- en nascholingscentrum in Tilburg. (PMSC)

Het PMSC verricht al meer dan 20 jaar onderzoek naar oefentherapeutisch handelen.
De laatste jaren stort de paramedische wereld zich massaal op de oefentherapie. Maar wat is oefentherapie? Oefentherapie is niet evidence based en ook oefeningen zijn niet evidence based. Men kan echter wel een evidence based theorie achter een  bewegingsleer maken waardoor iedereen die hierin geschoold is ook dezelfde methode kan gebruiken om daarmee zowel preventief als curratief te werken. Dat is MedicalKinetics.

MedicalKinetics maakt gebruik van de nieuwste inzichten in biomedisch onderzoek, hier zijn inmiddels verrassende effecten van bekend: Op spanning, ontspanning en herstel na weefselschade, op spieren, en op het brein.

De kwaliteit en deskundigheid van de MedicalKinetics- teacher is door deze opleiding gegarandeerd.
MedicalKinetics- teachers worden geschoold in:
*Driedimensionale oefentherapie en “spinalcoupling”
*Biomechanica en massamechanica
*Interne en externe krachtsluiting / dynamische stabiliteit
*Contingente adaptatie
*Adem en ademproblematiek
*Spanning en stressproblematiek
*Bekkenbodem en het oefenen bij bekkenbodemproblematiek
*Het ontstaan en de praktijkrelevantie bij mechanische ontsteking
*Spiervezeltypes en functionele aanpassing
*De invloed van neuropeptiden op weefselschade en op lichamelijk welzijn
*ROM / Inhibitie en ontspanning / lenigheid
*Hersenfunctie bij bewegen en sturing
*Onderzoek, klachtenanalyse en het behandelen
*Sportspecifieke basisprincipes

Deskundigheid en kwaliteitsbewaking.
Omdat MedicalKinetics geen starre uitvoering is van een aantal vast omlijnde oefeningen, maar een dynamische bewegingsleer vormt nascholing een gegarandeerd onderdeel van het programma. Er zijn elk jaar 2 verplichtte terugkomdagen.

Van MedicalKinetics-teacher naar MedicalKinetics-therapeut.
Na de basiscursus MedicalKinetics-teacher kan men met deelcertificaten uit het programma van het PMSC zich verder ontwikkelen tot MedicalKinetics-therapeut.

Zie voor meer informatie www.pmsc.nl