Wetenschappelijke onderbouwing

MedicalKinetics is een evidence based project van het Paramedisch bij-en nascholingscentrum in Tilburg.
MedicalKinetics introduceert de moderne wetenschappelijke inzichten in de bewegingsleer.
Bewegen is altijd een relatie tussen:

  • Het osteoligamentair systeem
  • Het musculair systeem
  • Het besturingssysteem

Bewegen veronderstelt het beschouwen van het hele lichaam en de werking daarvan. Wie een goed functionerend bewegingsapparaat en mentale weerstand wil ontwikkelen, zal het lichaam en brein bij het oefenen moeten aanspreken op zijn corrigerende en sturende mogelijkheden. Daarbij moeten we veel meer oog krijgen voor de samenhang tussen lichaam en brein, tussen de fysiologie van het lichaam en de hersenen en de psychologie van de mens. Er zijn inmiddels verrassend goede resultaten over MedicalKinetics bekend op het gebied van pijngedrag en op het verbeteren van het dagelijkse functioneren (Maaike Arends & Kylie Mensonides, HU 2015). Op het verbeteren van ervaren stijfheid bij Parkinson (Vera Schoorlemmer S 1074913 Mei 2012, masteropleiding filosofie en wetenschap. HS Leiden). Op het verbeteren van coördinatie, stabiliteit en mobiliteit (Annemieke Boendermaker & Ghislaine Dijkstra, HVA, 2007 ). Prof.dr.ir.Chris J.Snijders hoogleraar Biomedische Natuurkunde en Technologie aan het Erasmus MC Rotterdam, heeft het literatuuronderzoek naar de effectiviteit van MedicalKinetics inhoudelijk beoordeeld.
Verder zijn er onderzoeksrapporten beschikbaar over: driedimensionaliteit, biomechanica, massamechanica en natuurlijke bewegingsvormen en ademhaling (Michel van der Aa, publicatie in beweegreden jaargang 2 dec 2006)
MedicalKinetics en bekken(bodem)problematiek, De bekkenspieren als functionele eenheid, excessieve- en reduced force- closure (Michel van der Aa, onderzoeken en syllabi 1992 / 2020, Gezocht is in Medline, Embase en de Cochrane Library (inclusief de database van de Cochrane Rehabilitation and Related Therapies Field) en Pubmed). (Stuge B, Evidence of stabilizing exercises for low back- and pelvic girdle pain – a critical review, 2019). (Stuge B, De associatie tussen bekkenbodemspierfunctie en bekkengordelpijn – een matched case control 3D-echografieonderzoek. Apr 2012). Bekkenbodem disfuncties komen niet alleen maar voor bij PGP patiënten, maar ook bij 93% van de recidiverende LBP groep, waarvan 45% aangeeft psychologisch effect daarvan te ondervinden (Pool-Goudzwaard 2015)
Driedimensionale behandeling van scoliose, een vergelijkingsrapport met Schroth. (Eveline Spalburg, Kim Sie, Inge Vierveijzer HVA, 2007) Hieruit komt naar voren dat MedicalKinetics en Schroth overeenkomsten vertonen in het driedimensionale bewegen en exteroceptieve en proprioceptieve informatie maar dat MedicalKinetics het grote voordeel heeft dat het een evidense based systeem is en een veel minder intensief programma is wat veel beter aansluit bij de belevingswereld van kinderen.
MedicalKinetics heeft een anatomisch/biomechanische bewegingsanalyse gemaakt die het ontstaan van een scoliose op mechanische gronden, en de daaruit voortvloeiende behandeling, kan verklaren. De uitkomst uit deze analyse ondersteunt de gedachten van MedicalKinetics dat een scoliose de pathologische resultante is van een driedimensionale comprimerende kracht in de ruimte. Uit onderzoek komt naar voren dat het aannemelijk is dat mobiliteit, coördinatie en het uithoudingsvermogen een positief effect hebben op de behandeling van Adolescente Idiopathische Scoliose (AIS). Daarnaast is het aannemelijk dat de actieve zelfcorrectie d.m.v. handelings- en houdingsgericht oefenen effectief is bij deze behandeling.

Het Paramedisch bij- en nascholingscentrum in Tilburg heeft de moderne inzichten van driedimensionale bewegingspatronen en de resultaten van de hedendaagse medische wetenschap toegevoegd aan de bestaande kwaliteiten van de oefentherapie, waardoor er een hoogwaardige bewegingsleer is ontstaan die aan alle eisen van functioneel en gezond bewegen voldoet. MedicalKinetics richt zich op de totale mens als eenheid van lichaam en geest, in houding, beweging, in handeling en gedrag.

Om dit te ondersteunen zijn er door ons diverse onderzoeken gedaan. Een over het nut van aandacht bij het motorisch leerproces. (Aandachtig bewegen met MedicalKinetics  HU, Maaike Arends & Kylie Mensonides 2015)
Over MedicalKinetics en stress gerelateerde problematiek (in samenwerking met Mr.dr. Carien Karsten, psycholoog/psychotherapeut/coach Cursus onderdeel: “Coaching in preventie en behandeling bij stress en burn-out” 2013).
MedicalKinetics Walking & Running een innovatief project over bewegen in de buitenlucht en het Project MedicalKinetics en een gezondere levensstijl.

De onderbouwing van deze literatuurstudies zijn gebaseerd op de uitkomsten van systematische reviews  (meta-analyses ) en gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s)

Resultaten klinische onderzoek: Aandachtig bewegen met MedicalKinetics. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 40,3 jaar (SD: 13,48) Van de totale onderzoekpopulatie is 75% vrouw. Het gemiddelde van het pijngedrag was bij beginmeting 3,92 en bij eindmeting (na acht weken) 2,50 (p = 0,017; t = -2,385). Voor de dagelijkse beperkingen was het gemiddelde bij beginmeting 21,58 en bij eindmeting (na acht weken) 10,00 (p = 0,009; t = -2,630). Dit wijst op een significant resultaat.