Wetenschappelijke onderbouwing

MedicalKinetics is een evidence based project van het Paramedisch bij-en nascholingscentrum in Tilburg.

MedicalKinetics introduceert de moderne wetenschappelijke inzichten in de bewegingsleer en neemt het model van Panjabi uit 1992 als uitgangspunt van verdere studie. Panjabi laat zien dat er bij stabiliteit altijd een relatie is tussen:

  • Het osteoligamentair systeem
  • Het musculair systeem
  • Het besturingssysteem

Bewegen veronderstelt het beschouwen van het hele lichaam en de werking daarvan. Wie een goed functionerend bewegingsapparaat en mentale weerstand wil ontwikkelen, zal het lichaam en brein bij het oefenen moeten aanspreken op zijn corrigerende en sturende mogelijkheden. Daarbij moeten we veel meer oog krijgen voor de samenhang tussen lichaam en brein, tussen de fysiologie van het lichaam en de hersenen en de psychologie van de mens.

Het Paramedisch Bij- en Nascholingscentrum in Tilburg heeft in eigen beheer een aantal literatuurstudies gedaan om de inhoud van het Medical Kinetics systeem te kunnen verantwoorden.
Naast onderzoeken over driedimensionaliteit, biomechanica en massamechanica zijn er ook literatuurstudies gedaan naar stabiliteit, ROM en weefselschade en de mogelijke invloed van MedicalKinetics op adem en bekkenbodem en op stressgerelateerde problematiek.

Het Paramedisch Bij- en Nascholingscentrum te Tilburg begeleidde in samenwerking met de Amsterdam School of Health professions een viertal onderzoeken over Medical Kinetics. Twee in 2007 en twee in 2010.

  • Een naar de effectiviteit van MedicalKinetics behandelingen bij scoliose.
  • Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van MedicalKinetics.
  • Een onderzoek naar de validiteit van en betrouwbaarheid van S.I. testen die gebruikt worden in het onderzoek van MedicalKinetics.
  • Een onderzoek naar de professionaliteit en ondernemingskwaliteiten van Medical Kinetics teachers.

Daarnaast is in 2012 een masterstudie gedaan naar MedicalKinetics en Parkinson.
In 2015 een klinisch onderzoek door de Hogeschool Utrecht met als titel: Aandachtig bewegen met MedicalKinetics.

De onderbouwing van deze literatuurstudies zijn gebaseerd op de uitkomsten van systematische reviews ( meta-analyses ) en gerandomiseerde klinische onderzoeken (RCT’s)

Prof.dr.ir.Chris J.Snijders hoogleraar Biomedische Natuurkunde en Technologie aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, heeft het literatuuronderzoek naar de effectiviteit van MedicalKinetics inhoudelijk beoordeeld en van feedback voorzien.