Algemene informatie

Goed bewegen moet je leren

Beweeg- en preventieprogramma’s voor overheden, bedrijven, instellingen en andere organisaties

Goed bewegen moet je leren
De moderne mens komt steeds verder van zijn natuurlijk beweegpatroon en natuurlijk voedingspatroon af te staan. We kennen de gevolgen: overgewicht, schade aan de bloedvaten, met als gevolg hart- en vaatziekten, kanker en andere welvaartsziekten. Uitval in organisaties. Een groot beslag op de gezondheidszorg. En daarnaast negatieve gevolgen voor de ervaren fysieke en geestelijke gezondheidszorg.

Overheden slaan alarm en erkennen dat er aan preventie moet worden gedaan. Dat is de reden dat 70 organisaties eind 2018 het Nationaal Preventie Akkoord hebben gesloten, waarin ook de rol van bewegen wordt benadrukt. Op basis van dit Akkoord wordt gestimuleerd en ondersteund dat er bij gemeenten een lokale of regionale aanpak op preventie komt. Op het gebied van leefstijl en bewegen. Bewegen – of preciezer: juist bewegen – bevorderen en aanleren. Mensen informeren over goede en slechte voedingsgewoontes en hen hierbij begeleiden.

Mensen bewegen niet alleen te weinig, vaak bewegen ze ook verkeerd: te eenzijdig, te sportspecifiek en te veel gericht op kracht en duurvermogen. Om een goede conditie en een goed bewegingsapparaat te ontwikkelen, zul je het lichaam daarentegen bij het bewegen moeten aanspreken op functies die het in het dagelijks leven moet kunnen uitoefenen. En dat is complexer dan veel mensen denken. Vandaar de subtitel van dit bidbook: “Goed bewegen moet je leren”.

Het Paramedisch Scholingscentrum (PMSC) kan dit preventieprogramma uitvoeren voor overheden en andere organisaties. Met de bewegingsleer MedicalKinetics*, ingebed in een totaal-preventieprogramma, wordt bereikt dat mensen weer op natuurlijke wijze bewegen en een gezonde leefstijl aanleren.

MedicalKinetics is een nieuwe bewegingsleer waarvan de oefeningen gebaseerd zijn op de natuurlijke, dagelijkse bewegingen.
MedicalKinetics is ontwikkeld vanuit de nieuwste inzichten op biomechanisch en medisch-wetenschappelijk terrein en bestaat uit het aanleren van totaalbewegingen die zo zijn samengesteld dat bij elke oefening het gehele lichaam wordt aangesproken op stabiliteit, kracht en soepelheid. Hiermee leren mensen goed te bewegen en zo hun gezondheid verbeteren.

Door het unieke, uitgebalanceerde programma werkt MedicalKinetics niet alleen op het fysieke deel van het lichaam maar omvat het systeem de gehele mens.

MedicalKinetics wordt aangeboden in alle provincies, wordt gegeven in de vorm van groepslessen met aandacht voor het individu.

Voor instellingen, overheden, bedrijven en andere organisaties die de gezondheid van hun medewerkers, burgers en cliënten willen verbeteren, is MedicalKinetics de aangewezen weg.

Op deze site vindt u meer informatie over MedicalKinetics, het leefstijlprogramma en de achtergronden ervan. Ik hoop dat u mét mij tot de conclusie komt dat dit programma de juiste weg is voor een gezondere bevolking.

Michel van der Aa, Founder MedicalKinetics
December 2020

Download folder