Informatie voor artsen

BEWEGEN ONDER BEGELEIDING VAN PARAMEDICI

MedicalKinetics® is een kwalitatief hoogstaand oefenprogramma dat geschikt is voor mensen met problemen met het bewegingsapparaat en spanningsgerelateerde klachten.

Doel: gedragsverandering
Veel problemen met het bewegingsapparaat hebben tot gevolg dat patiënten helemaal niet meer bewegen; sporten, fitnessen en aerobics zijn meestal ondoenlijk en vaak overbelastend. Door deze patiënten een verantwoord alternatief te bieden worden veel problemen voorkomen.

Begeleiding door paramedici
De opleiding tot MedicalKinetics-teacher is alleen toegankelijk voor paramedici die een opleiding hebben op het gebied van bewegen. Dit garandeert deskundige begeleiding. De Gezondheidsraad heeft eind 2003 aan de minister gerapporteerd over de effectiviteit van oefentherapie. Er blijkt: “Veel Nederlanders met lichamelijke klachten kunnen zich in het dagelijks leven beter redden wanneer ze oefentherapie krijgen. Voor diverse aandoeningen is dat wetenschappelijk aangetoond, voor andere zijn de aanwijzingen sterk. Schadelijk lijkt oefentherapie nooit te zijn.” (Bron: Persbericht Gezondheidsraad d.d. 20-11-2003).

Nascholingsplicht en kwaliteits-bewaking
Omdat MedicalKinetics een beschermde naam is, kunnen er kwaliteitseisen aan de teachers gesteld worden. Onder meer een verplichte voortgaande nascholing aan het gerenommeerde Paramedisch Bij- en Nascholingscentrum. Zo wordt aansluiting bij de recentste ontwikkelingen gewaarborgd.

Om gedragsverandering te stimuleren kunnen de lessen in groepsverband worden gehouden, zodat iedereen gezond en effectief kan bewegen.

Nieuwste inzichten
MedicalKinetics integreert de nieuwste inzichten op het gebied van gezond bewegen. De programma’s zijn zo samengesteld, dat gewerkt wordt aan de stabiliteit van het lichaam door oefeningen aan te bieden die zich richten op de intrinsieke musculatuur. Onder andere voor lage rugklachten weten we inmiddels dat stabiliseren een grote rol kan spelen bij het verminderen van de klachten. Zowel curatief als preventief. Verder wordt gewerkt aan ‘natuurlijk bewegen’: in oefeningen worden translaties altijd gekoppeld aan rotaties en wervelkolombewegingen altijd aan bewegingen in de extremiteiten. Zowel arthrogene als myogene ketens worden aangesproken. Er wordt gewerkt met tempowisselingen en variatie in kracht en richting. Ook is er aandacht voor de sensomotoriek. De expertise van de MedicalKinetics-teacher op deze gebieden is door hun achtergrond gegarandeerd.