Wat is MedicalKinetics?

MedicalKinetics, fysieke & mentale vaardigheidstraining.

Moderne onderzoeken uit bewegingsleer en biomechanica bewijzen dat bewegingen veel complexer zijn dan men voorheen vermoedde. Men moet zich daarbij realiseren dat de bouw van het skelet en de spierfuncties sterk op elkaar zijn aangewezen en dat bij elke beweging die men maakt de functie van de spieren maar ook de stand van het skelet en mobiliteit van de gewrichten een rol spelen bij het uitvoeren van de handeling.

Ook het sturingssysteem en het brein spelen een belangrijke rol in bewegen en welzijn. Lichaam en geest zijn niet te scheiden. Spanning en ontspanning, innerlijke rust en adem zijn dan ook een onderdeel van het programma.

Uit electromyografisch onderzoek blijkt dat naast de primaire spieren ook de z.g. synergisten (dit zijn spieren die de primaire spieren assisteren) hun aandeel verzorgen in de beweging en dat ook neutraliserende spieren en tegengesteld werkende spieren de snelheid en ongewenste bijbewegingen sturen. Daarnaast blijkt dat bij bewegen een spier niet altijd in zijn geheel hoeft te spannen.De vele spiervezels waaruit een skeletspier is opgebouwd kunnen door z.g. motorische zenuwen groepsgewijs worden aangespannen waardoor een spierwerking heel nauwkeurig gedoseerd kan worden. Dit mits de spier er op wordt aangesproken. Ook is al aangetoond dat de meeste skeletspieren verbindingen hebben met elkaar via fascie en bandapparaat en zo elkaar beïnvloeden in aanspannen en stabilisatie.

Wil je een sterk en goed bewegingsapparaat ontwikkelen betekent dit alles dat je het lichaam bij het oefenen juist moet aanspreken op zijn corrigerende sturende en stabiliserende mogelijkheden. Hiervoor moet je naast bewegingen in het vlak juist veel in de ruimte bewegen waardoor het skelet en de daarbij behorende spierfuncties vanzelf goed worden gebruikt. Bewegingen zullen daarbij altijd driedimensionaal plaatsvinden en gepaard gaan met bot- en spierkoppelingen, die over grote afstanden in het lichaam plaats vinden.

MedicalKinetics bestaat voornamelijk uit grondoefeningen in combinatie met oefeningen vanuit de staande positie. Waarbij deze laatste onderverdeeld worden in loopvarianten en dynamische en statische onderdelen met natuurlijke dagelijkse patronen.

De oefeningen in MedicalKinetics zijn zo samengesteld dat bij elke oefening het gehele lichaam deelneemt aan de beweging, en waarbij alle botstructuren en spiergroepen op hun taak worden aangesproken. Door het systeem zijn er maar vier basisbewegingen nodig om het gehele lichaam door te werken.

MedicalKinetics® is een beschermde merknaam en is geregistreerd door Paramedisch Bij- en Nascholingscentrum.